RELAZI0NI SEGRETE AL COLLEGIO MARIANA ARESTA E FRANCESCO CARDAMONE CE LO SVELANO

Mariana Aresta e Francesco Cardamone del Collegio 4 ci svelano i segreti del Collegio!
Instagram di Mariana: instagram.com/nanatears/
Instagram di Francesco: instagram.com/francescocardamonee/
Seguimi su Instagram: instagram.com/eleolivieri/

Commenti

 • Franco Antonazzo
  Franco Antonazzo

  Il mio primo bacio sulle labra e stato a 5 anni e non era mia madre limonato a 9

  Ora fa
 • { ᴊᴀᴄᴋʏ }
  { ᴊᴀᴄᴋʏ }

  Sono l'unica che shippa Francesco con Mariana?😏😏😍😍

  6 ore fa
 • Alessandro Moretti
  Alessandro Moretti

  Quali sono i loro numeri di telefono?

  6 ore fa
 • Francesco F
  Francesco F

  😂😂spoglia la suora😂😂

  13 ore fa
 • Vittoria Canossa
  Vittoria Canossa

  Quello di Mariana è George

  14 ore fa
 • lorena furiosi
  lorena furiosi

  Stano bene in sieme

  15 ore fa
 • Stella Taccone
  Stella Taccone

  ma Mariana nn é lesbica? 😭

  18 ore fa
 • Claudio Cetrini
  Claudio Cetrini

  Per ora il collegio che è stato più bello è il collegio 4

  18 ore fa
 • Claudio Cetrini
  Claudio Cetrini

  Secondo me il tipo che sta antipatico a Francesco è il parrucchiere 🤣🤣🤣😘😘❤️❤️❤️

  19 ore fa
 • Claudio Cetrini
  Claudio Cetrini

  Mari e Franck vi adoro 😘😘😘❤️❤️❤️

  19 ore fa
 • Claudio Cetrini
  Claudio Cetrini

  Mari e Franci vi adoro 😘😘❤️❤️❤️❤️😘😘

  19 ore fa
 • citazioni_rapper_emergenti
  citazioni_rapper_emergenti

  Ma Mariana non era lesbica...

  19 ore fa
 • MRX !!
  MRX !!

  Che belle tette che hai tesoro sei molto carina complimenti

  Giorno fa
 • Olimpia Esposito
  Olimpia Esposito

  ma voi state insieme perchè sarete una bella coppiada gusi

  Giorno fa
 • Gen3siS_- R6
  Gen3siS_- R6

  Like per chi tutto il video e stato a fissare le tette di eleonora 🤤🤤🤤

  Giorno fa
 • Anna Felicia Nodari
  Anna Felicia Nodari

  a me mi anno baciato ben 2 ragazzi che mi piacevano in bocca e io avevo solo 8 o 9 anni

  Giorno fa
 • Alessia Castellucci
  Alessia Castellucci

  Io stavo guardando una puntata del collegio e prima di esso avevo visto questo video e mariana che ha detto che le stava antipatico uno che la ha chiamata marianna e ho sentito george che lo ha detto nella puntata quando tipo si son ribellati per l' uscita di alex e andrea <a href="#" class="seekto" data-time="185">3:05</a>

  Giorno fa
 • Hanin Mohsen
  Hanin Mohsen

  Be per me è normale che scrivono il mio nome male visto che si dice anin ma si scrive Hanin ma doo dai l'H

  Giorno fa
 • Moussa Ismail
  Moussa Ismail

  Ma mariana non era mica alesbica si era fidanzata con un femmina

  Giorno fa
 • Alessandra Vitiello
  Alessandra Vitiello

  Dimmi il collegio ed è vero o fritto

  Giorno fa
 • Giuseppina Magliulo
  Giuseppina Magliulo

  Ma perché mariana e fidanzata con una femmina??

  Giorno fa
 • Sujeeewa Fernando
  Sujeeewa Fernando

  <a href="#" class="seekto" data-time="192">3:12</a> Hahahaha è George

  Giorno fa
 • Giovanni Perrone
  Giovanni Perrone

  Che bello Fracesco❤️❤️❤️

  Giorno fa
 • lella lecca
  lella lecca

  Io amo francesco

  2 giorni fa
 • Carla Corbani
  Carla Corbani

  Ti adoro Ele 😚😚😚💟

  2 giorni fa
 • exeed_distructor
  exeed_distructor

  ossessionato dalle suore

  2 giorni fa
 • BESTIOLINA WGF
  BESTIOLINA WGF

  Ti adoro Eleonora ti seguo e adoro anche Mariana

  2 giorni fa
 • BESTIOLINA WGF
  BESTIOLINA WGF

  Ma quindi Mariana é lesbica?! Non voglio offendere, è una scelta di vita

  2 giorni fa
 • Daniel Lamanna
  Daniel Lamanna

  Eleonora che si atteggia da giornalista è top😂

  2 giorni fa
 • Chiara Maoloni
  Chiara Maoloni

  11.50 🤣🤣🤣

  3 giorni fa
 • Chiara Maoloni
  Chiara Maoloni

  Io con Francesco 🤣🤣🤣

  3 giorni fa
 • magda santos
  magda santos

  yeiii mari pure io sono brasiliana mi chiamo riabrasil su tik tok

  3 giorni fa
 • gaia Mas
  gaia Mas

  😂😂😂😂😂😂

  3 giorni fa
 • Annarita Marinelli
  Annarita Marinelli

  Ti adoro💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💞💕💕💕💞💞💞💞😘😍😍😍😍😘😘😍😍😍😍😍😍😘😘😍😍😍😍💗💗💗💗💗💗💗💕💕💞🎉💞💞💙💛💗💟

  3 giorni fa
 • Alessandro Moretti
  Alessandro Moretti

  Posso avere i loro numeri?

  3 giorni fa
 • Vanessa Covella
  Vanessa Covella

  Stai seguendo le videolezioni? Io:no perchè a me danno le cose su Whatsapp

  3 giorni fa
 • Ginevra Carilli
  Ginevra Carilli

  Appena ho visto sto video madonna ho sclerato maleee ahaha😂

  3 giorni fa
 • [ ][ ]
  [ ][ ]

  asberga fioi

  3 giorni fa
 • Gabriele Zanca
  Gabriele Zanca

  Ciao mi sono iscritto da poco

  3 giorni fa
 • Neven whenever
  Neven whenever

  Ma quanto si sente che mariana è del sud (vicino bari) come me, ed usa gli stessi termini che uso io, fiera di avere la sua stessa cadenza

  3 giorni fa
 • Graziano Baracchi
  Graziano Baracchi

  VI ADORO 😍💕

  3 giorni fa
 • Alba Valee
  Alba Valee

  Mi dispiace per Mariana che l'hanno cacciata da casa dei suoi genitori

  4 giorni fa
 • Armida Calvosa
  Armida Calvosa

  Voi sapete dove ha preso la maglietta?❤️

  4 giorni fa
 • emanueje
  emanueje

  Yy re ye oii y we y referrer yet we’re youriiey eeeh ieyeyeiey re eyiyey we eyieyee io yeieeeiy re i re y io ieyeyeyey ieyeiyeiy ed y we ei re I err yeyeyeyyeyyeyeyeyrey we ritriterà re Troy re yeyeyeyeieyeyeeiyeyeyeiyeyey re yeyeiyeieyeyeyeeiyeyeyeieyeyeiryrieyeyeyeyeyeyeyeieyeyeiyeyeeyeyeiieyeieyeyeyeyeiyeyeieyeyieryeeiyeyeyeeiyeriyeyeeiyieyeyeieyryyeyryeyeieyeyryeeiyeyeyeyeyiriryeryeyeyeieyeeieieyey re irretire it urieyeyeyeeiyeyeeiyeyr it ueyeieyeyiyeyieyeiyeyeeiyrieyeyeyeieyeieyieyeyeeiyireyeiyeieyeiey io yeyieeiyeyeyeieyeyeyeeiyeyeriyeyeyeyeeiyoeyeyeieyeriyeyeieyeieyeeiyeieyrriyeeyeirryr io yeyeieye io yeyeiyeyeyoeyeiyeieyeeiieiyeyeyeyrieyeyriryrieyeiryryryeyeyeriyeyeriyeriyeieyrieeiy re iryeyeieyirrueiryeiryeyeyeyeeiyeiyeeyeiieyriyeeiyeieyryeyeyeyieyeyieyeieyryeyeyryryeyeyieyeyeyrriyryryreiyeyieyer io yeieyiereyyrieyeiyieiryeyeriyieyryieeriiryieyeeyeyeyeyeririyryryeiyryreiyreiyeieyeyeeyer io yeyeyeieyeyeyeieyeiyeeiyeyeiryirieeyeyeieyrrryieyiryeyeyieyeiyieyriyiryieyiryiyirriyieryieyreiyryeyeriyeyeyeyeieyeyeiyeyeiyeyeyrriyeiyeiyeyreiyryeyeyeiyeye io orruieyriryryeeyeyryryreyeeyeieyeieyriryrieyeiyrryryieyiryieyriyieieyeyrieyeyriryrieieyreiyiryeiryryeyryrieyeyeyryeyryeyeieyeieryeyeyreiyeriyeiryieyreiyeryeeyeyrieyrieyeryeyeyrriyeyeyeireyeyeiyeyeeiyeiryeeiyorkyorueyeyreyrrryryeeiyeieyeiy re rieyiryereiyeeyrrryrriyriyrr io yeeiyeyerriyeyeyeyryiryeyeyeyeyeeiyeyryrieyeeiyryreiyeyeyriryyryrriyryeyryeyrriyeyeyriryeriyeeiyeyeyriryrirrrieyeyrireiyryriryryyeyreyryeyiryirryeyeyeyeiurroyeiry tu yreiyeyieyryeyriry re re yoriyeyeyie lo i ed eyroreieyrri re eyroyirueieyieyroreiyeieyeyeeieyryryriryieyr io riuryeyeiryeyrieyriryeyryryryeyeeiyeyreiyeyeeiyeriyryreiyryeykeiyeryeyiryeiryieyeriyrieyeyeiyeyeyryeoriyriryrriyirykeiyey ed ueyieyeriyeiyrit io yreiyieriyritiyeeiyrieyeiyeyre io yryiieyeyeyeyeeiyeyeyeoeyeyeyryeiryryryieyeiyeyeyeyeyryeyeieyrieyeyeyeyiyryrriyre io riuryeriyriruieyriyeiryeriyriyeriyreiyryriieryeeiyeyeyetiyeyey re yeyeyey re yeieyieyeriyeiryrt io yieueryeyeyriryeiyie ti eye route ooo ureiryieriyeiyeyriryeyeyriyeyeriyri re eyeiryeriyiyeyryeyryyrieyryryriryeeiyeyreiyryreyrtyeyier it ueiyeyeyeyeeiiryeyeyrriyeeiyetkir io yeyoeyeieyeytieyrieyroiey re yeyeeiyeiyieyriyeiryryeyrryryryrrryiryeiyeyeyrriyerryirriyryreiyeyryr io yeyeyeyieyeyeyeriyieyryrriyeyrieyryerireiyeiryreiyreiyryeyrieyriyiryrreyeiyeyeieyeriyriryiii re ruori re iryriurieyeor ti reouriyeiyieyeryiryriryrieriyriyeyieyirryeyeiryiryriryryeyriryyieyeyeiryrriyieyriryeriy re rureiyieyei re r io yreiyeyeirreyeiyieyeyeeyeiyieyeiryeyi re eyoreyeeryieieyieyeiyriyirieyryreiyieyeiyeiyriyeiieyrriyrriyrriyriryeriyeyriryrriryriryriryryrireiyryeyreiyeyieyriyeiyryrririryeyyireyirryrr rruiriryryirryrr io yreiyieyiryrryeiyryieyriryeyryiryrirreiyiryeriyeyieyryryryirrriyeieyeroyreiyeriyriryrriyryriryirriyrriyrriyrryryriyrieyirieriyriryiryiriryey Roy uroieyeiyryiery ed eyroyriryeyeyei ti ruoreyeeiyriyeiyeeyryreiyeeyeiryeiyriyryeiryriyrriyrriryiriyryeiyeiyriryrriyriryrriiryrriyeyrriyryireyrreyeiyirieyryriryeiyryryiriryiryiryirieyrrriyeyieirryeiyieyryeirryyreiyryryiryrriyrryriryriryryrirrriyeiyeyrryryrriyiryeriyiryriyeiyryiriey ti reiureeiyrykeieyeiirytiyrriyiryiryriyriryeyeyriirryryr our eyireyeoruieiyiryeyieryeyeyeeiyeyreiyrriyiryriyryrrieyeyr io riuroryeyryrriyriieueeieeieiyirirroryryyorririeyiryeyreyieyryei re iryryiryee io rur io yieueye io riuroyreiyi re eyroyirueiyriyroryriyiryirryryeiyeyrrueirrueeiyiryeyriyieyryryrriyryriyrriyriryrriyeiyeiyryyryreiyreiyriyrriyriyrriyriyryriryriryrriyriryriyrriyryrrireiyeeiyeyeyeriyiryei re eyoryeeiyriyiereyeyeieyiyeiey re ruriryeyeyiryrriyriryreiyurrryrriyeiyeyriryrriyyryeyriyryriyriryriryryriy re iryiruriyey iuirureiyrir io yreiyriurriryerriyi re urriyrriuriiter io yryieryyriryeyryirryiruriyeyryryryeyyeyyryryeriyiyryryureiy re iryryeyei re yrriyieyyryiryeieyriryuyrriyry re iryryeriyirruierryeeyer riyrryyyrriyyriyryryiyrryreiyriyyroyryeyiyrriyyyyryryriyriyryey re orti re i re riuryeriri re irieytyeroyrirreiy re eyroyour oooo i re i re rierureyrryryrriu io ouiurriyryriryyyu re urtyryi re e uryeyeyeiyyeyeyeyryerriyriryrriyryrririyrriyrr re io re iry re yyriyey re yryeeiyeyeirt io yryeiriyeriyryryrriy re yryeiryeyierriyeroyriruiyri re e io y io yoruryyeyeeyryyeyriyriryriyyirryrriuryiryeroyri re te io iryrry iryirui re t io rito tweet y u we’re yryeyey we’re e ooo urriurieyyeryeeiyyeyeyiyriryrriyyriryru re yryeyyeeyyer ooo uryyry re yryeyyyeeiyrr u re y we’re yriyyryiyyr re yoruroryeyey re it uryeiryey re iryyriryy re eetiieeyeyteieeeeíie li uuuk te éeyei we iuuituliìititiuuututu oiii ue unon ui u u utuu uee u US uin uwas uwas uwas is a utu tu u tu il mio uun uuu tu un un u unon it u un L uha uio uuti ut t uthe uuee was ut sbattr it u uriuthe ut sbattr ou utuis ut un u uthe is ut sbattr uthe is urururieuruorurrourorruturoururrtururruttou roro tt rule turirr was outitou tr the series outoseries uwas trio was a a ugood day torirotuto te rot uriand rutuwas rrutu rurale urtidi che rche iuttr urirurrriururtyiruritr ur eitu utitrurourutorrrourrurouryuruoruororuorurorurorurorurotoruturrururtoururorurururryurorurrourururtitutttit riti tu yrurouorrurrouna uuna rrua ta tuttouttuotttoutourtoyurrotrotuotututtutouturitirr outirru truturr ururorieruotuoturouturroruorurrruruotruotrour io iriuttoutrrouotuotorututrrtourtuttturutrroururutturutuotorurr ooo ooo uo ooo uoruroutuoto te rutoitotutrouotu te lo itttittt ioio a urttouororuoruororuorurourrorurrurrururruttortutturruttitttoutottturruttitotuttouortrutururutoitutturururutoitururroirtittutttutttuotutttttirrturttiotturottitritttiotttutttutttutttutttutotttutttutttutttutttutttutttuttuttt io rruorttirttyrytrryrrtuottturrutttittt io rrutttittutttututurrittitttiotitttitttitutoritttuttutrittitrutttitittoutttutttutttuotttoutttuturrutorittututttutttuttottitr tritirrriururtytitrioriruortutritttitottt uovo e e io rruttituttorutoututuotuottuttouturrutorttourtturtturotutoutttutttuttutttuttutouotttutoutouottutotttuttottotttutttututttutttutttuottuttotututttuttt io io io utitrutttitttuttuotutttutttuttotuttttiitrrurtturtturoutootutootururuotuotuoututtturriotttiotttutttutouotuotuttotutouotutoutouttutotuottututurtutoitutttutttuttotttuttt you urrtittotiotutoitiototiotiotttoutttututttoitttitttutttutttutturt triotiotututttutttutttutttutuotutttutttutotutoutuotutoottutritotituttotutouottuttoutututuottoutttutuotutouttoutotttutttuutoturitutrourttiotttutrourtiottouotututututitruottototuttouttutututututrutttiotutoototuttoutootutttututuotttuttotutuotottutututrutoriotttutttuotuottotutotuotutttuotutututuotttutuottoutuotttoutotuotuottouotuototutttuototutoottututututoutututuottoutoortououtootutouottuttoutoutotuotutututoututruttotuototttuttuttoutouturuturiotutututuruotiottitututrouttitoutuotttuttuotuttotttuotututoutoottotutouottuototutouotttuttotuotttouottoutootuottuotttutttttiitururtturtoturotutourtouruttoutoutouttouttutttutttututruttt ttiototitttitttittititrututruttitoutttoutttutoutttuottotuttotuotttutttutttouttutrutututtouttouotuttutttutttututouotututouottoutututtutouotututtoutututitououtouotutututootutootutuottouttotutttutttuttuttuttuotttuotttututturruotittutoototuttutrutuririot iotutouo ttitttuttotututttuotutoototutttuttouototutttututrituritritttitututuri outtitrtutttuttoutttuturruotitttutttuttututruttouotuotototouottutututoitttotuttoutootttutttuotttutttuototutttoututurrututrituritrutuotttutttouototttutututrituotittutituottitoutututotttutttutttutttuotttututruttittutoottouotor teee e po

  4 giorni fa
 • Nathalie D'Antonio
  Nathalie D'Antonio

  con mia sorella che ci scorrzzava davanti ce AHHAHAHAAHAHps.non lo so scrivere

  4 giorni fa
 • Andreea Fuior
  Andreea Fuior

  No ma banana nana top🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  4 giorni fa
 • Raffaele Cinque
  Raffaele Cinque

  Mariana ami Francia

  4 giorni fa
 • Samantha Colombo
  Samantha Colombo

  Fai Roberta con Samuele

  4 giorni fa
 • Kecca J
  Kecca J

  Ma quando mariana ha detto che Samuele ha suonato il pianoforte che no lo avevano messo ma lo hanno messo

  4 giorni fa
 • Andrea Bottinelli
  Andrea Bottinelli

  Fanne un'altro però con Roberta Zacchero e George Ciupilan

  4 giorni fa
 • Alessandra Grillo
  Alessandra Grillo

  <a href="#" class="seekto" data-time="145">2:25</a> anneddoto?! 😂 ANEDDOTO

  4 giorni fa
 • Nicole Stella Castelli
  Nicole Stella Castelli

  #CASAOLIVIERI ADOROOOOOOO TROPPO

  4 giorni fa
 • M-F C-L
  M-F C-L

  Vi adoro troppo ❤️❤️💙💙💙😂😂😂

  4 giorni fa
 • M-F C-L
  M-F C-L

  Hahahha mado 18 : 19 mariana che dice io voglio pelarmi è da notare l'espressione facciale di ele che fa scassare dalle risate mado hahhah 😜😂😂😂😂😜😜😜😜

  4 giorni fa
 • Karol Donato
  Karol Donato

  Voglio sapere chi odia marianaaa

  4 giorni fa
 • francesca pitruzzella
  francesca pitruzzella

  Io non ho capito chi è la tipa che mariana odia. Se qualcuno me lo dice gli sono grata.

  4 giorni fa
 • Raffaella Penzo
  Raffaella Penzo

  Diversa Marina

  4 giorni fa
 • Andrea Udorovich
  Andrea Udorovich

  Mari e lesbica?????

  4 giorni fa
 • Federica Federici
  Federica Federici

  Ha me piace GEORGE CIUPILAN

  4 giorni fa
 • Nicoletta Bidera
  Nicoletta Bidera

  Cosa???? Cardamone?? A Bocca aperta😱😱😂😂😂😂😂😅 non c'è credo😱💕

  4 giorni fa
 • Mary_ Poppins
  Mary_ Poppins

  Puoi fare un video con Giulio e Martina?

  4 giorni fa
 • Paola Vallicelli
  Paola Vallicelli

  Ma dove hai trovato i numeri di telefono

  4 giorni fa
 • Erika Esposito
  Erika Esposito

  Mariana: la prima cosa che farò quando mi daranno il via è correre dalla mia ragazza Io: oooooooh aspetta *COSA????* **TRIGGERED**

  4 giorni fa
 • Manushaqe Metani
  Manushaqe Metani

  Adoro la tua sigla

  5 giorni fa
 • ELISA E GAIA
  ELISA E GAIA

  Lo so che nn c'entra niente ma io stavo giocando a schiaccia,poi uno mi schiaccia la palla e io la schivo...però per schivarla casco sopra alla persona che mi piaceva 😅😅😅😅😅che figura di 💩💩

  5 giorni fa
 • Jaafar Tanani
  Jaafar Tanani

  Olivieri, olivoggi, olivziamaddalena, olivbonjourtootlemonde, oliviholabuenosdias

  5 giorni fa
 • Bianca Ravera
  Bianca Ravera

  <a href="#" class="seekto" data-time="504">8:24</a> da notare Mariana che si muove sincronizzata

  5 giorni fa
 • Bianca Ravera
  Bianca Ravera

  Io non ho le videolezioni

  5 giorni fa
 • ɢᴀᴄʜᴀ _ ɢɪᴏɪᴀ
  ɢᴀᴄʜᴀ _ ɢɪᴏɪᴀ

  Ma Mariana non era Lesbica?

  5 giorni fa
 • cristopher Demartis
  cristopher Demartis

  Io ho avuto 5 ragazze

  5 giorni fa
 • cristopher Demartis
  cristopher Demartis

  Il mio primo bacio è stato in prima elementare

  5 giorni fa
 • cristopher Demartis
  cristopher Demartis

  Io la mia prima relazione è stata in prima elementare

  5 giorni fa
 • Cristian Angileri
  Cristian Angileri

  IOS to guardando adesso il collegio c'è mariana😂❤️e francesco

  5 giorni fa
 • KinqYT - giveaways
  KinqYT - giveaways

  <a href="#" class="seekto" data-time="156">2:36</a> io avrei detto Claudia Dorelfi...

  5 giorni fa
 • Francesco Giammarioli
  Francesco Giammarioli

  2,27: un ANNEDDOTO!!!

  5 giorni fa
 • Filippo Maria Fabozzi
  Filippo Maria Fabozzi

  Secondo me il tipo che sta antipatico è il preside

  5 giorni fa
 • Filippo Carcangiu
  Filippo Carcangiu

  Ma non era fidanzata con un maschio mariana?

  5 giorni fa
 • ciacia 2
  ciacia 2

  Voglio Vincenzo Crispino ospite

  5 giorni fa
 • Zale Sene
  Zale Sene

  Sei bellissima

  5 giorni fa
 • Valentina Marinkovic
  Valentina Marinkovic

  XS MA CHE INTRO E FA TROPPO RIDERE

  5 giorni fa
 • Sofia Filice
  Sofia Filice

  perche non fai zacchero e ciupilan

  5 giorni fa